Slanetrac aggregat til Tønsberg

Slanetrac - kvalitet som leverer!

Vi er allerede godt i gang med leveranser av Slanetrac-utstyr. Dette er ca 2 måneder tidligere enn normalt, men pågangen er allerede merkbar, og det viser selvsagt bare at kvalitet selger uavhengig av tidspunkt i sesong. Det er nok også ett resultat av pågående reise-restriksjoner, og vi kan bare anta at flere nordmenn velger å legge penger i hage og hjem fremfor turer til Spania, Hellas eller andre varmere strøk.

Tidligere denne uken sendte vi av gårde ytterligere ett SA800 aggregat satt opp med hekk-klipper for å passe på en MultiOne-laster.

Vi gratulerer Vaktmester.no AS med nytt kvalitetsredskap fra Slanetrac, og takker for handel!