Helg = klargjøring av Rotastar

Nok en leveranse av Rotastar RS 8-14 til Trøndelag

En skulle nok tro at tidene begynte å normalisere seg noe, men pågangen rundt Rotastar er stadig enorm. Dette skyldes nok i hovedsak mangel på jordprodukter rundtom i landet, samt at Rotastar er den eneste fullgode løsningen for å sikte våte jordmasser. I tillegg opplever vi økt fokus rundt gjenvinning av stedlige masser - sorter massene som ligger på plassen, og benytt brukbare produkter om igjen, fremfor å transportere all masse bort for så å transportere nye ferdigvarer inn igjen. Med Rotastar får man en vinn-vinn-vinn og reduserer transport-behov for ikke å glemme store kostnadsbesparelser.

I helgen har vi klargjort en rekke nye skuffer - her en Rotastar RS 8-14 med S60 feste på tur til Støren sør i Trøndelag.

Vi gratulerer Lars Erik Eid med nytt kvalitetsredskap og takker for hyggelig handel!