Nytt agentur - Rockster Recycler

Nytt maskin-agentur

Markir AS øker fokus på maskin-siden som ett ledd i våre strategiske planer for videre vekst.

Vi har gjennom 2020 hatt en formidabel omsetningsøkning, og vil gjennom 2021 presentere en rekke nye maskin-leverandører. Vi har nærmere 20 års erfaring med salg og levering av teknisk prosessutstyr som knuse- og sikteanlegg, og Rockster er første nye lansering.

Markir AS leverer gjenvinningsløsninger for inerte masser som asfalt, betong osv. Vi fører en rekke sterke merkevarenavn og Rockster tilfører oss en enda sterkere profil innen dette segment. 

Rockster Recycler, med tilhold nær Linz i Østerrike, har gjennom snart 20 år utviklet og produsert en komplett serie kompakte slagknusere. Slagknusere benyttes primært innen nedknusing av betong og gjenvinning av asfalt, eller andre sedimentære (myke) bergarter som kalk etc. De har med sin innovative filosofi og moderne tilnærming utviklet en rekke nye og revolusjonerende løsninger innen sitt fagområde ("Duplex-løsning" som tillater utskifting av slagknuser og kjeftknuser på samme chassis, først ute med hybrid teknologi +++).

I tillegg til slagknusere, leverer Rockster sikteverk og stacker-løsninger som dekker de fleste behov.

Vi ser frem mot å igjen kunne tilby Rocksters maskiner i det norske marked.