Kompromissløs kvalitet

Velkommen til Markir as

Markir AS leverer mobile og stasjonære knuse-/sikte/og kvernløsninger for alle typer masser.

Vi har tilhold i Kristiansand og leverer maskiner over hele landet. Vi tilbyr eget servicepersonell for igangkjøring og opplæring, og opererer ellers med en rekke lokale servicepartnere.

Vi tilbyr utelukkende sterke merkevarer tilpasset krevende nordiske forhold.

Vi har maskiner som  passer like godt til knusing og sortering av stein som til andre mineraler og ellers avfall og gjenvinning og tungindustri generelt.

Markir AS har 20 års erfaring med denne typen utstyr og vi leverer det vi lover!