Kompromissløs kvalitet

Velkommen til Markir as


Markir AS leverer mobile og faste/stasjonære løsninger innen knusing/kverning, sikting, sortering og separasjon av masser over hele Norge.

Vi har således en unik leverandørprofil i norsk målestokk, og ett meget stort nedslagsområde og kundekrets.

20 års erfaring innen fagområder som sikting av mineraler/metaller o.l., sortering av avfall, og separasjon av nær alle andre typer løsmasse.

Vi har ett bredt nettverk av samarbeidspartnere over hele Europa, som alle er med på å bidra innen hvert sitt fagområde med forskjellige typer separasjons- og knuseteknologi.