CityEquip


CityEquip er en tysk produsent av kompakte knuse- og sikteverk for harde forhold.

Selskapet har røtter tilbake til 1994 hvor den første maskinen ble levert. 

Med tilhold helt nord i Tyskland mot grensen til Danmark (Flensburg) har CityEquip over flere tiår produsert og levert kompakte knuse- og sikteverk over hele verden.

I dag spesialiseres det i kompakte knuseverk beregnet for knusing av hard stein, noe som passer norske forhold som hånd i hanske. Maskinene er lettflyttede og leveres med krokløftramme eller på belteunderstell. 

Den senere tid har det også tilkommet en del gjenvinningsmaskiner på krokløftramme, som for eksempel virvelstrømsseparatorer, vindsikt, magnet-enheter med mer.

CityEquip produserer maskiner som holder ett lavt brukergrensesnitt med mange manuelle funksjoner og minimalt med elektronikk og sensorer, og i særklasse grov konstruksjon. Knuserne er bygget opp i grove stålkonstruksjoner, med tradisjonelt design fremfor glassfiberdeksler og andre innkapslinger som gjerne strever under harde forhold.

Alle maskiner er enten diesel-elektrisk drevet, eller rene elektriske maskiner som behøver oppkopling mot eksternt strømnett.

Alle maskiner fra CityEquip er som skreddersydde for krevende nordiske forhold, med grov design og funksjon fremfor design.

Ta gjerne turen innom leverandørens egne hjemmesider for ytterligere info - www.cityequip.com