Xcentric knuseskuffe XC


Knuseskuffer kan være en av de beste investeringene man kan gjøre i dagens marked - spesielt om kvaliteten på denne er korrekt, og ikke minst om kapasiteten er god.

Knuseskuffer kan på mange måter sies å være fremtidens viktigste maskin-redskap. Det finnes en rekke medvirkende årsaker til dette, men vi kan liste opp noen:

- En operatør med bæremaskin er nok til å håndtere hele prosessen

- Gjenvinning av masser - økonomisk fornuftig og miljømessig gevinst, og ikke minst i samsvar med stadig nye statlige krav. Tunnelmasser, asfaltgjenvinning, betong- og rivningsmasser, massetipper, tomtebearbeiding og eller utnyttelse av stedlige masser.

- En knuseskuffe kan benyttes til alt fra steinknusing til gjenvinningsoppgaver som asfalt, og betong uten noen form for justering eller tilpasning (bytte av knuseplater eller lignende), men kan også benyttes til andre mykere bergarter og lettknuste masser.

- Vesentlig mindre bevegelige deler sammenlignet med knuseverk - rimeligere i drift

- Drivstoffbesparende sammenlignet med knuseverk

- Enkel å flytte på

- Vedlikeholdsvennlig

- Plassbesparende/krever lite markavtrykk

+++

Skuffene egner seg til fjell/stein, gjenvinning av betong/asfalt, veiprosjekter (tunnelmasser), massegjenvinning eller volumreduksjon på "tippen" eller andre sedimentære bergarter - Med den nye A-serien kan man knuse med en produksjonsrate (t/h) som ingen andre tilsvarende produkter kan konkurrere med. 


På våre knuseskuffer kan man enkelt og effektivt uten hjelp av annet enn en klubbe, endre knuseråpning ila 5 minutter. Denne kan justeres mellom 20-90mm på de minste modellene og opp til 20-210mm på den største. Dermed er det også mulig å knuse masser i forskjellige trinn og forskjellige fraksjoner. Ved å investere i en av våre sikteskuffer i tillegg, kan man også oppnå flere ønskede graderinger/sluttprodukter.

Xcentric Ripper International har i ett par tiår produsert og levert knuseskuffer over hele verden. De har raskt blitt en foretrukket leverandør takket være enestående kvalitet, produktivitet og patenterte løsninger.

Kvalitet og teknologi som ligger mange hakk over alle andre produsenter.

Knuseskuffene produseres utelukkende av svensk hardox-stål i helhet og støpte spesiallegeringer (knuseplater) hvor dette er påkrevd. FAG-lagringer og Parker hydraulikkmotorer.

Skuffene leveres i 7 forskjellige størrelser/modeller, for bæremaskiner mellom 13 - 85 tonn. Spalteregulering mellom 20-210mm (avhengig av modell - 20-90mm på de to minste modellene). 

Verdens største og mest solide knuseskuff, heter XC60. Den passer bæremaskiner mellom 60 og 85 tonn, og veier tett på formidable 11 tonn. Denne holder en produksjon opp mot 180 t/h (ved 170mm spalt), noe som nærmer seg mobile knusere. Våre knuseskuffer holder normalt ca dobbel produksjonskapasitet målt mot en hvilken som helst konkurrent.

Noen av fordelene med Xcentrics knuseskuffer:

- Lange serviceintervaller. Det er kun påkrevd smøring hver 200 driftstimer

- Dobbel drift. 2 hydraulikkmotorer på de minste modellene og 4 på den største. Dette gir en unik styrke som ingen andre produsenter kan skilte med Det bidrar også til at man kan starte knusing med full skuffe, uten å måtte tømme ut ved heng

- Sirkulær knusebevegelse (patentert) - Denne bevegelsen bidrar til å sende massene i retning utløp, hvor denne økes gradvis mot slutten for slipp av masser under for eksempel våte forhold

- Innmatingsplate. Denne er patentert og montert over den faste knuseplaten. Den bidrar på samme måte som en vibromater gjør i ett knuseverk, og er i stadig bevegelse slik at massen ikke henger i toppen, og bidrar til unødvendig tomkjøring

- Svært simpel justering av knuseråpning. Denne er unik! Det tar bruker max 5 min å endre knuseråpningen. Det er det ingen andre knuseskuffer som er i stand til! Ta en titt på denne filmen for demonstrasjon hvor eier av Xcentric, Javier Aracama selv fikser dette:

- Transmisjon/kraftbelte med tanndrift. Unngår sluring og spinning av remmer da disse har tanndrift, spesielt stort problem under våte eller kalde forhold. I tillegg er dette beltet vesentlig kraftigere enn tradisjonelle remmer, og kraftoverføringen blir mer stabil.
- Knusing av våte/seige masser... Det har i mange tilfeller vist seg å være vanskelig å benytte knuseskuffer under våte forhold da de finere massene kan bygge seg opp eller feste seg inni kammer. Ett klassisk eksempel på dette er gjenvinning av asfalt sommerstid eller ved litt høyere temperaturer. Dette har Xcentric løst ved å kryssmontere knuseplater og dermed tvinge massene gjennom åpningen. NB! Må fabrikktilpasses
- Takket være dobbel drift, kan Xcentrics knuseskuffer kjøres i revers. Dette er til uendelig stor hjelp når massene kiler seg, eller at det ligger en stor stein og blokkerer utgangen. Ved å kjøre skuffen i revers ett lite øyeblikk løsner denne og man kan knuse videre. Unikt for Xcentric

- Xcentrics knuseskuffe er den eneste knuseskuffen i markedet som kan startes full eller under full belastning.

- Reimdrift er plassert inni knuseren. Dette bidrar til å beskytte denne for slag og skader som svært ofte forekommer når reimdrifta er plassert på siden av skuffen. Alle konkurrerende fabrikat er bygget opp med reimhjul på sidene, kun beskyttet av tynnveggede stålplater. Disse har problem med skader på drift, og påfølgende nedetid.

Det finnes i dag mange leverandører av knuseskuffer, men dessverre har de fleste liten eller ingen erfaring med knuse- og sikteprosess, og dermed brukes i dag de fleste skuffene i det norske markedet feil - eller rett og slett havarerer. Dette henger også sammen med at de fleste produsentene har tilhold i områder med utelukkende kalk som grunnfjell (eksempelvis Italia, Østerrike, Tyskland osv). Dermed mangler også produsentene riktig eller nødvendig erfaring med norske grunnforhold som har stein som er vesentlig hardere og mer slitende enn ellers i Europa. Erfaring har vist at mange produsenter og leverandører påstår at skuffene enkelt kan knuse norsk hardt fjell - dette har i de fleste tilfellene endt med havari.

Våre knuseskuffer er de eneste i markedet som kan leveres med høyverdig mangan-innhold i knuseplater tilpasset norske forhold (18-20%Mn).

De er også de eneste som klarer knusing av asfalt sommerstid med kryssmonterte knuseplater, eller våte masser for den saks skyld.

Be gjerne om ytterligere spesifikasjoner (eksempelvis platetykkelser etc for en korrekt forståelse av hvor grove våre knuseskuffer er). Det finnes ingen tilsvarende i verden.

Ta kontakt for uforpliktende pristilbud eller ytterligere informasjon.

Det er med letthet vi fatter oss til Xcentrics slagord - "Better-Faster-Stronger"!