Anaconda Equipment


Anaconda Equipment

Anaconda Equipment er en snart 20 år gammel produsent av mobile sikteverk, stackere, knuseverk og trommelsikt.

Selskapet utvikler, designer og produserer alle maskiner i egen fabrikk i Nord-Irland. Nord-Irland står i dag for ca 75% av produksjon av denne typen utstyr på verdensbasis. 

Anaconda ble i 2019 kjøpt opp av den amerikanske McLanahan-gruppen, men produksjon av denne typen utstyr foregår stadig i Nord-Irland.

Produktspekteret består i hovedsak av grov- og finsikteverk, stackere og trommelsikt. I den senere tid har det også kommet til mobile knuseverk og vaskeanlegg.

Ta gjerne turen innom produsentens egne hjemmesider - Crushers, Screeners, Scalpers and Trommels | Anaconda Equipment


Grovsikteverk

FSL100

Kompakt men likevel svært grov utførelse.

FSL100 er en kompakt maskin på ca 20 tonn som er bygget for å tåle selv de hardeste påkjenninger. Er bygget opp for direkte innmating på grizzly-sikt (stavdekk) på toppen, med underliggende produksjonsdekk under. Toppdekket fungerer som vernedekk for underdekket for å ta av den hardeste belastningen. Leverer således to ferdigvarer - overstørrelse og understørrelse.

Maskinen fungerer utmerket for dem som har ekstra lange fraksjoner, hvor største størrelse er svært grov, og det ønskes en utsikting av finere fraksjoner (for eksempel 0-20mm). 

Lett å transportere, og enkel å sette opp.

DF 410

DF 410 er Anacondas minste konvensjonelle beltegående grovsikteverk, og var den første maskinen ut i produksjonsrekkefølgen. Det er således en maskin som har vært i markedet over tiår og som er utprøvd over hele verden.

Maskinen veier inn på rundt 16 tonn og er satt opp med en to-dekket siktekasse for 3 ferdigvarer. Matekassen med underliggende beltemater har ett volum på ca 4,5m3. Siktekassen holder markedets største sikteareal i sin klasse, med 1,2 x 3,0m på begge dekk.

DF 410 er lettflyttet og rask å montere opp på plassen.

DF 514

DF 514 er en maskin i mellomklassen som dekker en hel rekke bruksområder, og som dekker de fleste behov innen grovsortering.

Maskinen veier ca 25 med båndmater og 27 tonn med lamellmater i stål.

Dette er en maskin som har vært i markedet i en årrekke, og som har blitt utprøvd i alt fra utfordrende australske og sør-amerikanske omgivelser, til nordiske krevende forhold.

DF 514 har en to-dekket siktekasse på 1,53 x 4,27m på begge dekk. Romslig matekasse på 7,2m3 som kan leveres med tradisjonell båndmater, eller lamellmater i stål som alternativ. 

Utover dette har maskinen hydraulisk innfellbare sidevegger i matekasse, samt hastighetsjusterbare bånd, hydraulisk løft på siktekasse for forenklet dukskift og justerbar vinkel (mellom 15-19 grader). Enkel adkomst for vedlikehold med gangbaner langs begge sider av siktet.

DF 514 er maskinen for dem med behov for ett grovverk som er i stand til å håndtere alle typer masser, og som skal kunne lastes av graver, hjullaster eller direkte fra knuseverk.

Filmen under viser Rockster RSS514 som er samme maskin men i en annen fargekombinasjon.

DF 518

DF 518 er maskinen for proffene og for dem med behov for en maskin med svært romslig lastekasse, klasseledende sitkeareal (8,25m2 på hvert dekk), og mulighet for å kjøre store tonnasjer.

Dette er Anacondas foreløpig største grovverk, og byr på en rekke fordeler i sin klasse.

Maskinen har en av markedets største lastekasser (8m3), hvor denne kan leveres med beltemater (gummi) eller lamellmater i stål. Selve siktekassen leveres i to-dekket utførelse med formidable 8,25m2 sikteareal på begge dekk. Bredde på sikt er 1,52m mens lengden er hele 5,5m. Dette er perfekt for dem som sikter fint på grovsikt, det være seg strøvarer eller andre finere fraksjoner.

I tillegg kan maskinen by på klasseledende båndbredde på sidebånd - hele 1050mm på begge bånd. Dette er langt mer enn hva konkurrerende maskiner er satt opp med (velkjent problem for dem med lange fraksjoner som 20-120, offshore- og jernbanepukk eller hvor mesteparten skal ut på sidebånd).

Siktekassen har justerbar helningsvinkel mellom 13-17 grader, og er utstyrt med gangbane langs begge sider av sikta.

Alle bånd har trinnløs justerbar hastighet for optimal gange.

DF 518 veier rett under 33 tonn med beltemater, og 35 tonn med lamellmater i stål. 

Lastes med alt fra større gravere og hjullastere, til direkte fra knuseverk osv.

Dette er virkelig en maskin å vurdere, og den passer norske forhold som hånd i hanske. DF 518 har raskt blitt en av markedets mest populære grovsikt, verden over!