Jest Recycler


Jest Recycler tilbyr ett patentert system/anlegg for gjenvinning og vasking av masser.

Anleggene er kompakte, fleksible og enkelt flyttbare ved behov ved krokløftramme.

De finnes i forskjellige størrelser avhengig av kapasitet, og kan også leveres som enkeltmoduler.

Kort forklart består ett komplett anlegg av forsikt for å skille massene, vannbad/flotasjonssystem og vindsikt.

Anlegget kan benyttes på alt fra rivningsmasser til rensing av steinmasser og kompost.

Ta gjerne turen innom Jests egne hjemmesider: Jest Recycler Home