Om oss

Markir AS er ett innovativt selskap i sterk vekst med hovedfokus på maskiner og redskap for massegjenvinning. 

Massegjenvinning som nedknusing av asfalt og betong samt kverning av returtre og avfall for gjenvinning blir stadig mer aktuelt i forbindelse med "Det Grønne Skiftet". I tillegg blir det stadig mer fokus på gjenbruk og utnyttelse av stedlige masser samt gjenvinning på bygg- og anleggsplasser, også kalt "Urban Mining". De fleste av våre leverandører produserer maskiner og utstyr som utelukkende er ment for disse formålene. 


Norge er ett litt annerledes land enn resten av Europa. Landet er stort, men med relativt liten befolkning. Dette bidrar til at vi også må tenke litt annerledes, hovedsakelig fordi vi innen massegjenvinning har relativt små volum fordelt på store avstander. Dette gjør at vi i mange tilfeller behøver maskiner og utstyr som holder lavere kapasiteter og er enkle å flytte for å kunne forsvare investeringskostnader under innkjøp.

Vi har spesialisert oss på kompakte maskiner, men også spesialredskap som passer eksempelvis gravemaskiner og hjullastere for å dekke dette behovet.


På våre hjemmesider finner man ett utvalg av våre nærmeste samarbeidspartnere, men vi har ett kontaktnettverk som spenner langt utenfor dette - så har du ett behov du ikke finner løsning på her, kontakt oss gjerne så vil vi assistere etter beste evne.


Vi har tilhold i Kristiansand helt sør i Norge, og leverer maskiner og utstyr over hele landet. Ved behov bistår vårt servicepersonell med service, opplæring og igangkjøring ute på plassen.


Våre samarbeidspartnere er nøye utvalgt gjennom flere tiår med bransjerelatert erfaring, og leverer utelukkende kvalitet.