Rotastar til Møre

Rotastar RS 8-14 på sendt til kunde på Vestlandet

Flere plasser i landet meldes det om at sorteringssesongen i full gang. Mild vinter har nok mye å si for dette, men som alle Rotastar-brukere vet, kan disse også benyttes i våtere perioder.

Denne uken har vi blant annet sendt av gårde en Rotastar RS 8-14 med kombi S50/60 feste til kunde i Møre.

Vi gratulerer Freddy Herskedal på Eide med nytt redskap, og takker for hyggelig handel!