OMEF BI200 til Nordmøre

Stadig nye leveranser av OMEF BigInch trefeller

Vi opplever god gang rundt OMEFs trefellere om dagen, og sender ut nye enheter etter beste evne.

Her har vi en robust BI200 satt opp med S40-feste på tur til Bøfjorden på Nordmøre.

Vi takker John Olav Baatvik for hyggelig handel og gratulerer med ny klipper!